Hjem / Kurskatalog / MyLift skolen drop-in kurs - Farlig håndverktøy - ...

MyLift skolen drop-in kurs

MyLift skolen drop-in kurs - Farlig håndverktøy - sikkerhetskurs


Beskrivelse
Vårt sikkerhetskurs i bruk av farlig håndverktøy tilfredsstiller kravene til dokumentert opplæring i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid §10-2, Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, og Internkontrollforskriften.
Kurset gir deg en grunnleggende forståelse av de lover og regler som gjelder for den som skal bruke farlige håndverktøy, samt de som skal lede arbeid med slikt utstyr. Det tar for seg generell bruk av ulike typer verktøy, hvilke faremomenter som verktøyene kan medføre, samt hvordan man går frem i forhold til vedlikehold og kontroll. Kurset går detaljert gjennom de forskjellige typene personlig verneutstyr som er påbudt og hvorfor disse skal benyttes.
Oppbygging
• Lovgivning
• Generelt om arbeidsutstyr
• Sager
• Pistoler
• Vinkelslipere
• Drill og bormaskin
• Førstehjelp
Nettkurset er fleksibelt og praktisk – og gir deg mulighet til å ta kurset på en måte som passer deg. Du kan gjerne dele opp kurset i flere omganger, slik at dette passer best for din situasjon. Ved å dokumentere praksis, sammen med teoretisk gjennomgang i kurset, tilfredsstiller det kravene som stilles for dokumentert opplæring.
For å motta kompetansebevis, må følgende være godkjent:
• Teoretisk eksamen bestås i kurset
• Dokumentasjon på praktisk opplæring sendes inn
Dokumenter for utfylling gis i kurset.

Kursets lengde: ~3-4 timer
Innhold
 • Introduksjon
 • mylift_digital_kursing
 • Sikkerhetskurs -Bruk av farlige småverktøy
 • Formål
 • Hvorfor?
 • Du er ansvarlig
 • Personskader
 • Beskjed - bilde
 • Beskjed - praksis dokument
 • Del 1: Lovgivning
 • Lovgivning
 • Introduksjon
 • Arbeidsmiljøloven
 • Definisjoner
 • Arbeidsgivers plikter
 • Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning
 • Risikovurdering
 • Forskrift om utførelse av arbeid
 • Arbeidsutstyr som medfører særlig fare
 • Internkontrollforskriften
 • Arbeidstakers plikter
 • Medvirkning - eksempel
 • Viktigheten av å medvirke
 • Oppsummering
 • Quiz - Del 1: Lovgiving
 • Del 2: Generelt om arbeidsutstyr
 • Generelt om arbeidsutstyr
 • Forberedelse av arbeidsstedet
 • Arbeidsantrekk og verneutstyr
 • Pauser
 • Opprydning
 • Brukerveiledningen
 • Del 3: Sager
 • Sager
 • Sagblad
 • Størrelse
 • Sagbladet
 • Verneutstyr
 • Arbeidsstilling
 • Bordsag, bygningssag, kløyvesag eller bordsirkelsag
 • Oppbygging
 • Bruksområde
 • Verneinnretninger
 • Personlig verneutstyr
 • Bruk
 • Farer for deg
 • Farer for andre, for omgivelsene
 • Forholdsregler
 • Opprydding
 • Vedlikehold og kontroll
 • Quiz - Del 2: Bordsag
 • Kapp- og gjærsag
 • Oppbygging
 • Bruksområde
 • Verneinnretninger
 • Personlig verneutstyr
 • Bruk
 • Farer for deg
 • Farer for andre, for omgivelsene
 • Forholdsregler
 • Opprydding
 • Vedlikehold og kontroll
 • Quiz - Del 3: Kapp- og gjærsag
 • Bajonettsag
 • Oppbygging
 • Bruksområde
 • Verneinnretninger
 • Bruk
 • Farer for deg
 • Farer for andre og for omgivelsene
 • Forholdsregler
 • Opprydding, vedlikehold og kontroll
 • Quiz - Del 4: Bajonettsag
 • Stikksag
 • Oppbygging
 • Bruksområde
 • Verneinnretninger
 • Bruk
 • Farer for deg
 • Farer for andre og for omgivelsene
 • Forholdsregler
 • Opprydding, vedlikehold og kontroll
 • Quiz- Del 5: Stikksag
 • Sirkelsag
 • Oppbygging
 • Bruksområde
 • Verneinnretninger
 • Personlig verneutstyr
 • Bruk
 • Farer for deg, for andre og for omgivelsene
 • Forholdsregler
 • Opprydding, vedlikehold og kontroll
 • Quiz - Del 6: Sirkelsag
 • Motorsag
 • Oppbygging
 • Bruksområde
 • Verneinnretninger
 • Personlig verneutstyr
 • Bruk
 • Farer for deg, andre eller omgivelsene
 • Forholdsregler
 • Opprydding, vedlikehold og kontroll
 • Quiz - Del 7: Motorsag
 • Del 4: Pistoler
 • Pistoler
 • Arbeidsstilling
 • Festemateriell
 • Spikerpistol
 • Oppbygging
 • Bruksområde
 • Verneinnretninger
 • Personlig verneutstyr
 • Bruk
 • Farer for deg, andre og omgivelsene
 • Forholdsregler
 • Vedlikehold, kontroll og feil
 • Quiz - Del 8: Spikerpistol
 • Boltepistol
 • Oppbygging
 • Bruksområde
 • Ammunisjon
 • Verneinnretninger
 • Personlig verneutstyr
 • Bruk
 • Farer for deg, andre og omgivelsene
 • Bruksområde
 • Vedlikehold, kontroll og feil
 • Quiz - Del 9: Boltpistol
 • Del 5: Vinkelslipere
 • Vinkelslipere
 • Oppbygging
 • Bruksområde
 • Verneinnretninger
 • Skiver
 • Personlig verneutstyr
 • Bruk
 • Farer for deg, andre og for omgivelsene
 • Forholdsregler
 • Opprydding
 • Vedlikehold og kontroll
 • Quiz - Del 10: Vinkelsliper
 • Del 6: Drill og bormaskin
 • Drill og bormaskin
 • Oppbygging
 • Bruksområde
 • Riktig bor eller meisel
 • Verneinnretninger
 • Personlig verneutstyr
 • Bruk
 • Farer for deg, andre og omgivelsene
 • Forholdsregler
 • Hullsag
 • Opprydding
 • Vedlikehold og kontroll
 • Quiz - Del 11: Kombihammer/bormaskin
 • Oppsummering verktøy
 • Huskeregler
 • Del 7: Førstehjelp
 • Førstehjelp
 • Forebyggende tiltak
 • Kompetanse
 • Nødsituasjoner
 • Grunnleggende førstehjelp
 • Hva er førstehjelp?
 • Opptreden på skadestedet
 • Få oversikt
 • Informasjon til helsepersonell
 • Nødstilfeller
 • Hvis personen ikke puster
 • Kunstig åndedrett
 • Hjertestans
 • Stans blødninger
 • Exam
 • Avslutning og eksamen
 • Eksamen
Fullføringsregler
 • Alle enheter må fullføres
 • Leads to a certificate with a duration: For alltid