Hjem / Kurskatalog / MyLift skolen drop-in kurs - Fornyelseskurs i asbe...

MyLift skolen drop-in kurs

MyLift skolen drop-in kurs - Fornyelseskurs i asbestsanering


Beskrivelse
Fornyet opplæring i asbestsanering dekker kravene til at arbeidstakers kunnskaper til asbestsanering holdes ved like og oppdateres ihht. forskrift best.nr. 703 Utførelse av arbeid arbeid § 4-5. Dette er et fornyelseskurs for personer som tidligere har gjennomført opplæring i asbestsanering.
Kurset lærer deg om asbest, om historikken og farene knyttet til materialet, hvor vi finner asbest og hvordan man kan identifisere asbestholdige produkter. Man lærer om de lover og regler som gjelder for personer som skal arbeide med asbest, kravene som stilles til både arbeidstaker og arbeidsgiver, og hvilket utstyr som kreves. Kurset går også igjennom de ulike metodene som brukes for å sanere asbestholdige materialer og hvordan man skal håndtere asbest på en trygg og sikker måte.

Oppbygging:

• Lover og regler
• Informasjon om asbest
• Asbest og helse
• Risikovurdering
• Prøvetaking
• Sikkerhet og vernetiltak
• Saneringsteknikk
• Avfallshåndtering
• Praktisk info

Nettkurset er fleksibelt og praktisk – og gir deg mulighet til å ta kurset på en måte som passer deg. Du kan gjerne dele opp kurset i flere omganger, alt etter hva som passer best for din situasjon.

Arbeidstilsynet krever at opplæring i arbeid med asbest skal fornyes innen 3 år etter siste godkjenning. Dette for å sikre at arbeidstakers kunnskaper holdes ved like og oppdateres. Det er arbeidsgivers ansvar at alle som arbeider med asbestholdige materialer skal har godkjent opplæring før arbeidet starter. På forespørsel fra Arbeidstilsynet skal det kunne dokumenteres at arbeidstakerne har fått nødvendig opplæring. Dette gjelder også fornyet opplæring.

Kurset går over èn dag uavhengig hvilken godkjenning bedriften har fra før. Kursbevis utstedes og kan brukes som dokumentasjon til Arbeidstilsynet om at fornyet opplæring er gitt.


Forkunnskaper: Gjennomført og bestått asbestsaneringkurs
Innhold
 • Introduksjon
 • mylift_digital_kursing
 • Fornyelseskurs i asbestsanering
 • Hvorfor ta dette kurset?
 • Hva skal du lære?
 • Du er ansvarlig
 • Kursets oppbygning
 • Hvordan ta kurset?
 • Eksamen
 • Beskjed - bilde
 • Del 1 - Regelverket
 • Regelverket
 • Arbeidsmiljøloven
 • Definisjoner
 • Arbeidsgivers plikter - HMS
 • Arbeidsgivers plikter
 • Arbeidstakers plikter - HMS
 • Arbeidstakers plikter
 • Varsling
 • Internkontrollforskriften
 • Forskrift om utførelse av arbeid
 • Forskrift om utførelse av arbeid – Krav om tillatelse
 • Forskrift om utførelse av arbeid – håndtering av asbestholdig materiale
 • Forskrift om utførelse av arbeid – arbeidsklær og vask
 • Tiltak og grenseverdier
 • Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning §7
 • Byggherreforskriften
 • Del 1 - Lover og regler
 • Del 2 - Om Asbest
 • Om Asbest
 • Hva er asbest?
 • Hvorfor asbest?
 • Historien om asbest
 • Historien om asbest
 • Hvordan kan vi identifisere asbest?
 • Hvilke produkter er asbest brukt i?
 • Asbestprodukter
 • Hvor finner vi asbest?
 • Rør
 • Plater
 • Kanaler
 • Husholdning og el-installasjon
 • Faremoment ved brann
 • Asbestbruk i dag
 • Forebyggende tiltak
 • Erstatningsmaterialer
 • Hvordan handle om man oppdager asbest?
 • Del 2 - Om asbest
 • Del 3 - Asbest og helse
 • Asbest og helse
 • Egenskaper
 • Asbestfiber: Serpentin
 • Asbestfiber: Amfibol
 • Sykdommer
 • Mesoteliom
 • Lungekreft og Asbestose
 • Direkte eksponering
 • Passiv eksponering
 • Helseundersøkelse
 • Del 3 - Asbest og helse
 • Del 4 – Risikovurdering og kartlegging
 • Risikovurdering og kartlegging
 • Hva er risiko?
 • Hva er en risikovurdering?
 • Risikovurdering og Asbest
 • Undersøkelses- og opplysningsplikt
 • Oppdragsgivers opplysningsplikt
 • Oppdragstakers undersøkelsesplikt
 • Dokumentasjon
 • Hvordan gjennomføre en kartlegging og risikovurdering?
 • Vurderingsskjema
 • Risikodiagram
 • Handlingsplan
 • Risikovurdering er viktig
 • Eksempel på manglende risikovurdering
 • Enkel tilnærming
 • Del 4 – Risikovurdering og kartlegging
 • Del 5 – Prøvetakning
 • Prøvetakning
 • Ulike prøvetyper
 • Hvordan utføre og sende inn?
 • Metoder for analysering
 • Del 6 – Tiltak for sikkert arbeid
 • Tiltak for sikkert arbeid
 • Asbestsanering
 • Sikre arbeidsmetoder
 • Sikre kontrolltiltak
 • Personlig verneutstyr
 • Støvsuger
 • Luftrenser
 • Dusj
 • Sluser
 • Eksempel på sluseinngang
 • Undertrykksmåler
 • Grønnsåpevann
 • Nødprosedyrer
 • I nødstilfeller
 • Del 7 - Saneringsteknikk
 • Saneringsteknikk
 • Praktiske øvelser
 • Gjennomføring av praksis
 • Prosedyrer for asbestsanering
 • Innmelding og informasjon
 • Klargjøring av utstyr
 • Saneringsområde
 • Utvendig sanering
 • Innvendig Sanering
 • Prosedyre for fullstendig innendørs rengjøring
 • Prosedyre for arbeid
 • Posesanering
 • Avsluttende
 • Personlig sanering
 • Etterkontroll
 • Fullføring av arbeid
 • Unntak eller avvik
 • Del 7 - Saneringsteknikk
 • Del 8 – Avfallshåndtering
 • Avfallshåndtering
 • Håndtering av avfall
 • Levering av avfall
 • Hvordan deponeres asbest?
 • Eksamen
 • Avslutning og eksamen
 • Eksamen
 • Søknad til Arbeidstilsynet Asbestos Abatement
Fullføringsregler
 • Alle enheter må fullføres
 • Leads to a certificate with a duration: For alltid