Hjem / Kurskatalog / Stillaskurs 2-9 m (K08-NO)

Kurs på norsk

Stillaskurs 2-9 m (K08-NO)


Beskrivelse
Stillaskurs 2-9 m er i henhold til kravene i forskrift om utførelse av arbeid § 17-3.

Alle som skal bruke, bygge, demontere eller kontrollere stillas over 2 m (plattformhøyde) må dokumentere teoretisk og praktisk opplæring.

Stillaskurset på nett er et kvalitetssikret 15-timer teorikurs i stillasbygging. Man kan gjennomføre nettkurset når og hvor man vil, så lenge det finnes internettilgang.

Underveis i nettkurset må du svare på flervalgsoppgaver og til slutt tar du en eksamen. For å få godkjent stillaskurset må du bestå eksamen.

Hovedtemaene i stillaskurset er:
• Ansvarsforhold
• Lover: fokus på arbeidsmiljøloven
• Forskrifter: fokus på forskrift om utførelse av arbeid
• Stillasteori
• Generelt ved montering av stillas
• Montering av ulike typer stillas
• Førstehjelp

Ved gjennomført stillaskurs utstedes kursbevis. Sertifikat utstedes når man dokumenterer 15 timer praktisk opplæring.

Dette stillaskurset er tilgjengelig på norsk, engelsk litauisk og polsk.
Oppbygging:
- Introduksjon
- Ansvar
- Regelverk
- Teori
- Montering og bruk
- Montering av ulike stillastyper
- Førstehjelp
- Eksamen

Fullføringsregler
- Du må bestå eksamen
- Fører til sertifisering med varighet: for alltid

Kursets lengde: 15 timer
Innhold
 • Introduksjon
 • Informasjon om vårt kurstilbud
 • Beskjed - praksis dokument
 • Beskjed - bilde
 • Stillasmontørkurs 2-9 m
 • Stillasmontørkurs 2-9 m
 • Kursets struktur
 • Hvorfor stillasmontørkurs
 • Hvem er kurset for?
 • Krav til deg
 • Kursets innhold
 • Kursets innhold
 • Oppgaver
 • Eksamen
 • Notater
 • Informasjon
 • Hjelpehefte
 • Standard Ansvar
 • Del 2 - Ansvar
 • Innhold
 • Oppgave
 • Oppgave
 • Ansvarsforhold
 • Produsent og leverandør
 • Oppgave
 • Stillaseier
 • Stillasmontørens arbeidsgiver
 • Arbeidsgivers plikter
 • Stillasmontøren
 • Stillasmontøren
 • Stillasbrukers arbeidsgiver
 • Stillasbruker
 • Oppgave
 • Oppsummering
 • Quiz - Del 2: Ansvar
 • Regelverk
 • Del 3 - Regelverk
 • Introduksjon til HMS-regelverket
 • Arbeidsmiljøloven
 • Om arbeidsmiljøloven
 • Definisjoner
 • Arbeidstakers medvirkningsplikt
 • Dine plikter som arbeidstaker
 • Eksempel
 • Hvorfor er medvirkning viktig?
 • Deltagelse
 • Arbeidstakers plikter
 • Arbeidstakers plikter
 • Varsling
 • Arbeidsgivers plikter
 • Arbeidsgivers plikter
 • Særskilte forholdsregler
 • Alenearbeid
 • Fallsikring
 • Arbeid i høyden
 • Stillasmontørkurs
 • Hva skal du lære?
 • Hva kan du gjøre under opplæring?
 • Monteringsveiledning
 • Instruks fra arbeidsgiver
 • Krav til arbeid i høyden
 • Krav til arbeid i høyden
 • Krav til arbeid i høyden
 • Spesielle faremomenter
 • Midlertidig fjerning av kollektiv fallsikringsinnretning
 • Kontroll av stillas
 • Generelt om stillasutstyr og montering
 • Stabilitet og dimensjonering
 • Atkomst og sikker bruk
 • Del 3 - oppgave 1
 • Vedlikehold av stillas
 • Stillasgulv
 • Tekniske krav
 • Rullestillas
 • Rullestillas - Montering
 • Fundamentering av stillaser
 • Forankring av stillaser
 • Forankringer
 • Forankring av stillas
 • Avstiving av stillas
 • Tilpasse stillaser
 • Stillasavslutning mot tak
 • Brannfare ved tildekking av stillas
 • Transportåpninger i et stillas
 • Merking av uferdig stillas
 • Merking av stillas
 • Part 3 - oppgave 2
 • Bruk av stiger
 • Bruk av stiger
 • Begrensninger i bruk av stiger
 • Atkomst fra stiger
 • Bruk av tau
 • Tiltak ved bruk av tau
 • Bruk av sikkerhetsbelte med tau
 • Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning
 • Produsentforskriften
 • Sertifikat
 • Overgangsordning
 • Monteringsveiledning
 • Belasningsklasser
 • Del 3 - Oppgave 3
 • Quiz - Del 3: Regelverk
 • Teori
 • Del 4 - Stillasteori
 • Grunnleggende stillasteori
 • Stillasets oppbygging
 • Stillasmål
 • Del 4 Oppgave 1
 • Fag
 • Andre begrep
 • Del 4 Oppgave 2
 • Knekklengde
 • Belasningsklasser
 • Lastekrav
 • Fundament
 • Fundament
 • Stillashøyde
 • Avstiving
 • Lengdeavstiving
 • Tverravstiving
 • Horisontalavstiving
 • Forankring
 • Krav til forankring
 • Krav til forankring - plassering
 • Del 4 Oppgave 3
 • Krav til stillas - forankringsbolter
 • Vind
 • Quiz - Del 4: Teori
 • Montering og bruk
 • Montering og bruk
 • Sertifikat
 • Monteringsveiledning
 • Monteringsveiledning
 • Risikovurdering
 • Generelle krav til stillaset
 • Gulv
 • Gulv
 • Atkomst
 • Rekkverk - ulykke
 • Rekkverk
 • Del 5 Oppgave 1
 • Skjermer
 • Arbeid på tak
 • Innkledning
 • Montering - Steg for steg
 • Stillasmontering: Fasadestillas BlitzFix
 • Skilting
 • Hvem kan bruke stillaset
 • Oppførsel på byggeplass
 • Vær og vind
 • Fallsikring
 • Del 5 Oppgave 2
 • Kontroll av stillaset
 • Vedlikehold og reparasjon
 • Demontering
 • Quiz - Del 5: Montering og bruk
 • Montering av ulike stillastyper
 • Del 6: Montering av ulike stillas
 • Stillastyper
 • Rullestillas
 • Systemstillas
 • Rammestillas / lettstillas
 • Spirestillas / modulstillas
 • Trestillas
 • Trestillas 2
 • Hengende stillas
 • Hengende eller utkraget stillas 2
 • Bukkestillas
 • Rør- og koblingsstillaser
 • Del 6 Oppgave 1
 • Del 6 Oppgave 2
 • Montering, bruk og demontering av de ulike stillastypene
 • Rullestillas
 • Rullestillas -planlegging
 • Rullestillas - Montering
 • Rullestillas - Montering
 • Rullestillas -støtteben
 • Rullestillas - Bruk
 • Rullestillas - Bruk 2
 • Rullestillas - Bruk 3
 • Flytting av rullestillas
 • Rullestillas - Vedlikehold
 • Rullestillas - Demontering
 • Spirestillas
 • Spirestillas - Forankring og atkomst
 • Spirestillas - Kontroll og vedlikehold
 • Rammestillas
 • Rammestillas - Montering
 • Rammestillas - Montering
 • Rammestillas - Montering
 • Rammestillas - Montering
 • Rammestillas - Merking og annet
 • Quiz - Del 6: Montering av ulike stillastyper
 • Fallsikring
 • Fallsikring
 • Formål
 • Forskrift om utførelse av arbeid
 • Valg av atkomst
 • Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning
 • Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning
 • Arbeidsgiver skal sørge for rutiner for verneutstyret
 • Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning
 • Personlig verneutstyr mot fall fra høyder
 • Personlig verneutstyr mot fall fra høyder
 • NS-EN 365:2004
 • Quiz 1 - Del 7: Fallsikring
 • Om arbeid i høyden
 • Hva er arbeid i høyden
 • Hva er fallsikring
 • Personlig fallsikringsutstyr
 • Fangrykk
 • To kategorier fallsikring
 • Forebyggende tiltak
 • Risikovurdering
 • Arbeidstaker og risikovudering
 • Spørsmål ved risikovurdering
 • Opplæring
 • Valg av utstyr
 • Oppbevaring, vedlikehold og kontroll
 • Personlig verneutstyr
 • Arbeidsgiver skal sørge for at verneutstyret:
 • Sikringstiltak på arbeidsplassen
 • Sikringstiltak på arbeidsplassen
 • Quiz 2 - Del 7: Fallsikring
 • Passiv fallsikring
 • Passiv fallsikring
 • Fallfaktor
 • Fallfaktor
 • Eksempler på fallfaktor
 • Fallfaktor
 • Forankringspunkt
 • Fallsele (kroppssele)
 • Fallsele
 • Fallsele
 • Fallsele
 • Forbindelsesline
 • Stillasmontørkurs 2-9 m Fallsikring
 • Falldemper
 • Falldemper
 • Falldemper
 • Falldemper
 • Koble til falldemper
 • Falldemper: utstyr
 • Fallblokk
 • Fallblokk
 • Fallblokk
 • Quiz 3 - Del 7 Fallsikring
 • Aktiv fallsikring
 • Aktiv Fallsikring
 • Bruk av sele ved fallrisiko
 • Frihøyde
 • Tau
 • Tau 2
 • Semistatiske og dynamiske fjellklatringstau
 • Støttebelter og støtteliner
 • Quiz 4 - Del 7: Fallsikring
 • Oppbevaring og vedlikehold
 • Vedlikehold
 • Vedlikehold
 • Vedlikehold av fiberprodukter
 • Oppbevaring
 • Quiz 5 - Del 7: Fallsikring
 • Førstehjelp
 • Førstehjelp
 • Forebyggende tiltak
 • Forhåndsregler
 • Systematisk HMS-arbeid
 • Følg manualer
 • Kompetanse
 • Nødsituasjoner
 • Grunnleggende førstehjelp
 • Hva er førstehjelp?
 • Opptreden på skadestedet
 • I nødsfall
 • Hvis person ikke puster
 • Kunstig åndedrett
 • Hjertestans
 • Stanse blødninger
 • Hengetraume
 • Forebygging av hengetraume
 • Førstehjelp ved hengetraume
 • Quiz - Del 7: Førstehjelp
 • Spørsmål
 • Avslutning og eksamen
 • Spørsmål
Fullføringsregler
 • Du må fullføre prøven «Spørsmål»
 • Leads to a certificate with a duration: For alltid