Hjem / Kurskatalog
Course
Liftkurs (K01-NO)
Kurs på norsk
Liftkurs (K01-NO)
Vårt nettbaserte liftkurs gir dokumentert opplæring i henhold til arbeidsmiljøloven, forskrift om utførelse av arbeid og maskinforskriften. I brukerkurset lærer man om sikkert arbeid i høyden og sikker og korrekt bruk av...
Brukerkurs stillas (K02-NO)
Kurs på norsk
Brukerkurs stillas (K02-NO)
Brukerkurs stillas gir dokumentert opplæring i henhold til forskrift om utførelse av arbeid § 17-5. Denne bestemmelsen sier at alle som bruker stillas skal ha fått opplæring i bruk. Brukerkurset tar for seg sikkerhet ved arbeid i høyden,...
Stillaskurs 2-5 m (K07-NO)
Kurs på norsk
Stillaskurs 2-5 m (K07-NO)
Stillaskurs 2-5 meter oppfyller kravene i forskrift om utførelse av arbeid, § 17-2. Alle som skal bruke, bygge, demontere eller kontrollere stillas over 2 m (plattformhøyde) må ha dokumentert teoretisk og praktisk...
Stillaskurs 2-9 m (K08-NO)
Kurs på norsk
Stillaskurs 2-9 m (K08-NO)
Stillaskurs 2-9 m er i henhold til kravene i forskrift om utførelse av arbeid § 17-3. Alle som skal bruke, bygge, demontere eller kontrollere stillas over 2 m (plattformhøyde) må dokumentere teoretisk og praktisk...
Stillasmontørkurs over 9 m (K10-NO)
Kurs på norsk
Stillasmontørkurs over 9 m (K10-NO)
Stillasmontørkurset dekker de teoretiske kravene som stilles til stillasmontører, i henhold til forskrift om utførelse av arbeid § 17-4. Kurset er for de som skal montere stillaser i alle høyder (også over 9 m) og/eller som ikke skal...
Fallsikringskurs (K15-NO)
Kurs på norsk
Fallsikringskurs (K15-NO)
Et omfattende nettkurs i fallsikring. Fallsikringskurset gir innsikt i relevante lover og regler ved arbeid i høyden. Det gir informasjon om ulike typer fallsikring, samt om bruk og vedlikehold av ulike typer fallsikringsutstyr....
HMS-kurs for montering av modulbygg (K17-NO)
Kurs på norsk
HMS-kurs for montering av modulbygg (K17-NO)
Dette kurset er et omfattende nettkurs. Nettkurset gir deg en innføring i HMS-regelverket og de lovene og forskriftene som er relevante for deg, og hvordan disse kan etterleves i praksis. Nettkurset gir deg også innsikt i kartlegging,...
HMS-kurs for ledere (K18-NO)
Kurs på norsk
HMS-kurs for ledere (K18-NO)
Dette HMS-kurset oppfyller kravene satt til deg som arbeidsgiver i Arbeidsmiljøloven § 3-5. Som arbeidsgiver er du pålagt å gjennomgå opplæring i helse, miljø og sikkerhet. Plikten til opplæring er personlig og kan ikke delegeres....
MyLift skolen drop-in kurs -  Varme Arbeider 2024 (K20-NO-clone)
MyLift skolen drop-in kurs
MyLift skolen drop-in kurs - Varme Arbeider 2024 (K20-NO-clone)
Kurset er påkrevd for alle som skal arbeide med varme arbeider. Kurset gir deg en grunnleggende forståelse av de lover og regler som gjelder for den som skal gjøre varme arbeider. Det tar for seg risikovurdering ved arbeidene, hva som er...
Innføring i HMS (K21-NO)
Kurs på norsk
Innføring i HMS (K21-NO)
Innføring i HMS er et innføringskurs i HMS-reglene. I nettkurset lærer man om reglene som gjelder for arbeid med systematisk helse, miljø og sikkerhet i norske virksomheter. Nettkurset inneholder også nyttig informasjon om hva man skal...

Oh, no. Nothing was found.

Use a different term and try again.