Hjem / Kurskatalog / Innføring i HMS (K21-NO)

Kurs på norsk

Innføring i HMS (K21-NO)


Beskrivelse
Innføring i HMS er et innføringskurs i HMS-reglene. I nettkurset lærer man om reglene som gjelder for arbeid med systematisk helse, miljø og sikkerhet i norske virksomheter. Nettkurset inneholder også nyttig informasjon om hva man skal gjøre i en nødssituasjon. Dette HMS-kurset passer for deg som vil ha en grunnleggende forståelse av de relevante lovene og forskriftene, og for deg som trenger å friske opp kunnskapene dine om HMS.

Er du leder for virksomheten? Da er dette kurset ikke tilstrekkelig for deg. Vi anbefaler at du i stedet tar kurset «HMS-kurs for ledere».

Dette nettkurset er tilgjengelig på norsk og engelsk.

Oppbygging
- Introduksjon
- Arbeidsmiljøloven
- Forskrifter
- I nødsfall

Fullføringsregler
- Eksamen må bestås
- Fører til sertifisering med varighet: for alltid

Kursets lengde: 3-4 timer
Innhold
 • Intro
 • Informasjon om vårt kurstilbud
 • Innføring i HMS
 • HMS
 • Hvorfor kurs i HMS
 • Oppbygging av kurs
 • Hvordan ta kurset
 • Eksamen og tester
 • Følg regelverket
 • Arbeidsmiljøloven
 • Del 1: Arbeidsmiljøloven
 • Lov og forskrift
 • Om arbeidsmiljøloven
 • Arbeidsmiljøloven skal...
 • Definisjoner
 • Dine plikter som arbeidstaker
 • Dine plikter som arbeidstaker
 • Eksempel
 • Hvorfor er medvirkning viktig
 • Oppfølging
 • Delta
 • Arbeidstakers plikter
 • Arbeidstakers plikter
 • Varsling
 • Vern mot gjengjeldelse
 • Arbeidsgivers plikter
 • Arbeidsgivers plikter
 • Arbeidsgivers plikter
 • Særskilte forholdsregler
 • Personlig verneutstyr
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Krav til arbeidsmiljøet
 • Alenearbeid
 • Tilrettelegging, medvirkning og utvikling
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Det fysiske arbeidsmiljøet
 • Innkvartering
 • Kjemisk og biologisk helsefare
 • Redusert arbeidsevne
 • Registrering av skader og sykdommer
 • Verneombud
 • Verneombudets oppgaver
 • Verneombudets opplæring
 • Arbeidsmiljøutvalg
 • Kontrolltiltak og personvern
 • Personopplysninger
 • Arbeidstid
 • Alminnelig arbeidstid
 • Arbeidsfri og pauser
 • Arbeid av barn og ungdom
 • Rett til permisjon
 • Forbud mot diskrimering
 • Deltidsansatt
 • Arbeidsavtale og lønn
 • Oppsigelse
 • Annet
 • Avslutningsvis
 • Quiz 1
 • Forskrifter
 • Del 2: Forskrifter
 • Internkontrollforskriften
 • Formål
 • Plikt til internkontroll
 • Interkontroll
 • Internkontroll
 • Fastsette mål
 • Oversikt
 • Kartlegge
 • Risikovurdering
 • Risikovurdering
 • Hvorfor risikovurdering
 • Plan
 • Tiltak
 • Rutiner og gjennomgang
 • Eksempel
 • Samordning
 • HMS: Oppsummering
 • Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning
 • Kartlegging
 • Opplæring og informasjon
 • Farer og tiltak
 • Særlige farer
 • Arbeidsplassforskriften
 • Arbeidsplassen
 • Sikkerhetsskilt
 • Forskrift om utførelse av arbeid
 • Opplæring
 • Informasjon
 • Forskrift om tiltaks- og grenseverdier
 • Produsentforskriften
 • Produsentforskriften
 • Forskrift om administrative ordninger
 • Avslutningsvis
 • Quiz 2
 • I nødsfall
 • Del 5: I nødsfall
 • Forhåndsregler
 • I nødsfall
 • Hvis person ikke puster
 • Kunstig åndedrett
 • Hjertestans
 • Stanse blødninger
 • Eksamen
 • Avslutning og eksamen
 • Eksamen
Fullføringsregler
 • Alle enheter må fullføres
 • Leads to a certificate with a duration: For alltid