Hjem / Kurskatalog / Brukerkurs stillas (K02-NO)

Kurs på norsk

Brukerkurs stillas (K02-NO)


Beskrivelse
Brukerkurs stillas gir dokumentert opplæring i henhold til forskrift om utførelse av arbeid § 17-5. Denne bestemmelsen sier at alle som bruker stillas skal ha fått opplæring i bruk.

Brukerkurset tar for seg sikkerhet ved arbeid i høyden, og trygg og korrekt bruk av ulike stillastyper. Det tar for seg ulike typer arbeidsulykker og ser på hva man kan gjøre for å forhindre at ulykker skjer.

Dette nettkurset er tilgjengelig på norsk, litauisk, engelsk og polsk.

Oppbygging
- Introduksjon
- Arbeidsulykker
- Offentlig regelverk
- Bruk av ulike stillastyper
- Eksamen

Fullføringsregler
- Eksamen må bestås
- Fører til sertifisering med varighet: for alltid

Kursets lengde: ~2-3 timer
Innhold
 • Introduksjon
 • Informasjon om vårt kurstilbud
 • Velkommen til Instant Norges
 • Formål og struktur
 • Du som person
 • Holdninger
 • Erfaringer
 • Hvorfor kurs i bruk av stillas?
 • Hvorfor kurs i bruk av stillas? 2
 • Oppgaver
 • Eksamen
 • Notater
 • Beskjed - bilde
 • Quiz - Del 1
 • DEL2: Arbeidulykker
 • Arbeidulykker
 • Vår feil
 • Ytre påkjenning
 • Oppmerksomhet
 • Raske løsninger
 • Forankring
 • Fotgjengere
 • Scaffold user course, Part 2 Task 1
 • Velt
 • Vind
 • Regler og rutiner
 • Quiz - Del 2
 • Del 3: Regelverk
 • Regelverk
 • Introduksjon til regelverket
 • Om arbeidsmiljøloven
 • Arbeidsmiljøloven
 • Definisjoner
 • Arbeidsgivers plikter
 • Arbeidsgivers plikter 2
 • Arbeidsgivers plikter 3
 • Arbeidsgivers plikter 4
 • Arbeidstakers medvirkningsplikt
 • Dine plikter som arbeidstaker
 • Arbeidstakers plikter
 • Arbeidstakers plikter 2
 • Varsling
 • Quiz - Del 3
 • Krav til arbeidsmiljøet
 • Scaffold user course, Part 3 Task 1
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Det fysiske arbeidsmiljøet
 • Krav til arbeidsmiljøet og -plassen
 • Krav til stillasmontør
 • Krav til stillasbruker
 • Krav til stillas – Planlegging
 • Quiz - Del 4
 • Krav til stillasene – brukerveiledning
 • Krav til stillasene – sertifisering
 • Krav til stillasene – merking
 • Scaffold user course, Part 3 Task 2
 • Krav til stillasene – stabilitet
 • Krav til stillasene - gulv
 • Krav til stillasene – forankring
 • Krav til stillasene – plass
 • Krav til stillasene – Rekkverk
 • Krav til stillasene
 • Krav til stillas – Brannfare
 • Vedlikehold av stillas
 • Kontroll av stillas
 • Bruk av rullestillas
 • Bruk av stiger
 • Begrensning i bruk av stiger
 • Bruk av tau
 • Bruk av sikkerhetsbelte og feste for sikkerhetstau
 • Personlig verneutstyr
 • Belastningsklasser
 • Quiz - Del 5
 • DEL 4: BRUK AV ULIKE STILLASTYPER
 • BRUK AV ULIKE STILLASTYPER
 • Generelt ved bruk av stillas
 • Generelt ved bruk av stillas 2
 • Generelt ved bruk av stillas 3
 • Stillastypene
 • Scaffold user course, Part 4 Task 2
 • Rullestillas
 • Rullestillas 2
 • Rullestillas – montering
 • Rullestillas – montering støtteben
 • Rullestillas – bruk 1
 • Rullestillas – bruk 2
 • Rullestillas – bruk 3
 • Rullestillas – flytting
 • Quiz - Del 6
 • Rammestillas
 • Rammestillas – montering 1
 • Rammestillas – montering 2
 • Rammestillas - montering 3
 • Rammestillas – montering 4
 • Spirestillas
 • Spirestillas - montering
 • Scaffold user course, Part 4 Task 1
 • Spirestillas Forankring og atkomst
 • Quiz - Del 7
 • Generelle bestemmelser for stillas
 • Eksamen
 • Avslutning og eksamen
 • Eksamen - brukerkurs stillas
Fullføringsregler
 • Alle enheter må fullføres
 • Leads to a certificate with a duration: For alltid