Hjem / Kurskatalog / HMS-kurs for montering av modulbygg (K17-NO)

Kurs på norsk

HMS-kurs for montering av modulbygg (K17-NO)


Beskrivelse
Dette kurset er et omfattende nettkurs. Nettkurset gir deg en innføring i HMS-regelverket og de lovene og forskriftene som er relevante for deg, og hvordan disse kan etterleves i praksis.

Nettkurset gir deg også innsikt i kartlegging, risikovurdering, utarbeidelse av plan og tiltak på arbeidsplassen ved montasje av modul, og ser på de ulike sikkerhetsutfordringene knyttet til din bransje.

Endelig gir det deg også innføring i hvordan man kan forhindre og takle nødstilfeller.

Dette nettkurset er tilgjengelig på norsk og engelsk.

Oppbygning
- Introduksjon
- Arbeidsmiljøloven
- Forskrifter
- Regelverk for montasje av moduler
- Montasje av moduler
- I nødsfall

Fullføringsregler
- Eksamen må bestås
- Fører til sertifisering med varighet: for alltid

Kursets lengde: ~8 timer
Innhold
 • Intro
 • Informasjon om vårt kurstilbud
 • HMS-kurs for montering av modulbygg
 • Helse Miljø Sikkerhet
 • Hvorfor HMS kurs i montering av modul?
 • Oppbygging av kurs
 • Hvordan ta kurset?
 • Eksamen og tester
 • Følg regelverket
 • Arbeidsmiljøloven
 • Arbeidsmiljøloven
 • Forskrifter - Lover
 • Om arbeidsmiljøloven
 • Arbeidsmiljølovens formål
 • Definisjoner
 • Arbeidstakers plikter
 • Arbeidstakers plikter 2
 • Eksempel
 • Hvorfor er medvirkning viktig
 • Hvorfor er medvirkning viktig?
 • Oppfølging
 • Deltagelse
 • Arbeidstakers plikter 3
 • Arbeidstakers plikter 4
 • Varsling
 • Vern mot gjengjeldelse
 • Arbeidsgivers plikter 5
 • Arbeidsgivers plikter - Krav til systematisk HMS
 • Arbeidsgivers plikter 6
 • Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere
 • Arbeidsgivers plikter - Personlig verneutstyr
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Krav til arbeidsmiljøet
 • Alenearbeid
 • Tilrettelegging, medvirkning og utvikling
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Det fysiske arbeidsmiljøet
 • Innkvartering
 • Kjemisk og biologisk helsefare
 • Redusert arbeidsevne
 • Registrering av skader og sykdommer
 • Verneombud
 • Verneombudets oppgaver
 • Verneombudets opplæring
 • Arbeidsmiljøutvalg
 • Kontrolltiltak og personvern
 • Personopplysninger
 • Arbeidstid
 • Arbeidstid 2
 • Arbeidsfri og pauser
 • Arbeid av barn og ungdom
 • Rett til permisjon
 • Forbud mot diskriminering
 • Deltidsansatt
 • Arbeidsavtale og lønn
 • Oppsigelse
 • Annet
 • www.lovdata.no
 • Quiz 1
 • Forskrifter
 • Forskrifter
 • Internkontrollforskriften
 • Formål
 • Plikt til internkontroll
 • Internkontroll
 • Internkontroll - Skriftlig dokumentasjon
 • Fastsette mål
 • Oversikt
 • Kartlegge
 • Risikovurdering
 • Risikovurdering 2
 • Hvorfor risikovurdering?
 • Plan
 • Planen skal gjennomføres i praksis
 • Rutiner og gjennomgang
 • Eksempel
 • Samordning
 • HMS: Oppsummering
 • Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning
 • Kartlegging
 • Opplæring og informasjon
 • Farer og tiltak
 • Særlige farer
 • Arbeidsplassforskriften
 • Arbeidsplassen
 • Sikkerhetsskilt
 • Forskrift om utførelse av arbeid
 • Opplæring
 • Informasjon
 • Forskrift om tiltaks- og grenseverdier
 • Produsentforskriften
 • Produsentforskriften 2
 • Forskrift om administrative ordninger
 • Avslutningsvis
 • Quiz 2
 • Regelverk for montasje av moduler
 • Regelverk for montasje av moduler
 • Introduksjon
 • Maskinforskriften
 • Maskinforskriften 2
 • Maskinforskriften 3
 • Maskinforskriften 4
 • Under arbeid - utfør tiltak følg plan
 • Byggherreforskriften
 • Byggherreforskriften 2
 • Byggherreforskriften 3
 • Byggherreforskriften 4
 • Forskrift om identitetskort på bygge - og anleggsplasser
 • Forskrift om identitetskort på bygge- og anleggsplasser 2
 • Arbeidsplassforskriften §2-24
 • Forskrift om utførelse av arbeid
 • Forskrift om utførelse av arbeid 2
 • Forskrift om utførelse av arbeid 3
 • Forskrift om utførelse av arbeid 4
 • Forskrift om utførelse av arbeid 5
 • Forskrift om utførelse av arbeid 6
 • Brann- og eksplosjonsvernloven
 • Brannfarlige og eksplosive stoffer
 • Forskrift om elektrisk utstyr
 • Avfallshåndtering
 • Miljø
 • Øvrige regler
 • Quiz 3
 • Montasje av moduler
 • Montasje av moduler
 • Montasje av moduler 2
 • Generelle tiltak
 • Før arbeidet
 • Før arbeidet - God orden
 • Risikovurdering
 • Under arbeid – Utfør tiltak, følg plan
 • Generelle sikkerhetshensyn under arbeidet
 • Generelle sikkerhetshensyn under arbeidet 2
 • Før betongelementmontasjen
 • Betongelementmontasje - Risikovurdering
 • Under betongelementmontasjen
 • Eksempel
 • Under betongelementmontasje - Løfting
 • Under betongelementmontasje - Adkomst
 • Montasjen
 • Lagring
 • Anhuking
 • Anhuking 2
 • Anhuking - Før
 • Anhuking - Risikovurdering
 • Anhuking - Under
 • Anhuking - Under 2
 • Stillas
 • Stillas - Før
 • Stillas - Risikovurdering
 • Stillas - Under
 • Personløfter - Før
 • Personløfter - Risikovurdering
 • Personløfter - Under
 • Sveising - Før
 • Sveising - Risikovurdering
 • Sveising - Under
 • Fallsikring
 • Hvordan du skal bruke fallsele
 • Fallsikring - Før
 • Fallsikring - Risikovurdering
 • Fallsikring – Bruk av utstyr
 • Etter arbeidet – Gjennomgang og evaluering
 • Quiz 4
 • I nødsfall
 • Nødstilfeller
 • Forhåndsregler
 • I nødsfall
 • Hvis person ikke puster
 • Kunstig åndedrett
 • Hjertestans
 • Stanse blødninger
 • Hengetraume
 • Førstehjelp ved hengetraume
 • Oppsummering
 • Quiz 5
 • Eksamen
 • Avslutning og eksamen
 • Eksamen
Fullføringsregler
 • Alle enheter må fullføres
 • Leads to a certificate with a duration: For alltid