Hjem / Kurskatalog / MyLift skolen drop-in kurs - Løfteredskap / Stropp...

MyLift skolen drop-in kurs

MyLift skolen drop-in kurs - Løfteredskap / Stroppekurs


Beskrivelse
Vårt nettbaserte løfteredskapskurs gir dokumentert opplæring i henhold til Forskriften om organisering, ledelse og medvirkning, Internkontrollforskriften, Forskriften om utførelse av arbeid, Maskinforskriften, Byggherreforskriften og Arbeidsplassforskriften.

I kurset lærer man om HMS og det regelverket som gjelder for arbeidsplasser der det utføres løft. Det gis også en grundig innføring i arbeidsoppgavene til en stropper, anhuker og signalgiver, samt de løfteredskaper som blir brukt til å utføre oppgavene.

Dette løfteredskapskurset er tilgjengelig på norsk og engelsk.

Oppbygging:
• Det offentlige regelverket
• Signalgivning
• Terminologi
• Løfteredskaper
• Førstehjelp
• Eksamen

Fullføringsregler
- Eksamen må bestås

Kursets lengde: ~5-7 timer
Innhold
 • intro
 • mylift_digital_kursing
 • Kurs i løfteredskaper, anhuking og stropping
 • Formål med kurset
 • Kursets inndeling
 • Hvem er kurset for?
 • Hvorfor kurs om løfteredskaper?
 • Hvorfor kurs om løfteredskaper? 2
 • Eksamen
 • Enkel begrepsavklaring
 • Roller
 • Beskjed - bilde
 • Beskjed - praksis dokument
 • Hjelpehefte
 • Del 1: Offentlig regelverk
 • Offentlig regelverk
 • Lovkildene
 • Arbeidsmiljøloven
 • Definisjoner
 • Arbeidsgivers plikter
 • Arbeidsgivers plikter: Valg av arbeidsutstyr
 • Arbeidsgivers plikter: Gi informasjon
 • Arbeidsgivers plikter 2
 • Internkontrollforskriften - HMS -
 • HMS
 • Risikovurdering
 • Risikovurdering 2
 • Arbeidstakers plikter
 • Arbeidstakers plikter 2
 • Varsling
 • Arbeidstakers plikter: Medvirkning
 • Ulykker
 • Eksulykke
 • Hvorfor er medvirkning viktig?
 • Arbeidstakers plikter - Delta
 • Krav til arbeidsmiljøet
 • Det psykososiale arbeidsmiljøet
 • Det fysiske arbeidsmiljøet
 • Krav til arbeidsmiljøet
 • Krav til arbeidsutstyr
 • Krav til arbeidsutstyr: Maskinforskriften
 • Krav til arbeidsutstyr 2
 • Krav til arbeidsutstyr 3
 • Krav til arbeidsutstyr 4
 • Krav ved fritthengende last
 • Krav ved fritthengende last 2
 • Krav ved fritthengende last 3
 • Del 1. Offentlige regelverk
 • Del 2: Signalgivning
 • Signalgivning
 • Signalgivning 2
 • Hvordan signalisere?
 • Varig skilting og merking
 • Planlegg signalgivning
 • Planlegg signalgivning 2
 • Planlegg signalgivning 3
 • Områder med krav om merking
 • Skilt
 • Skilt 2
 • Skilt – forbudsskilt
 • Skilt – Fareskilt
 • Skilt – Påbudsskilt
 • Skilt - Nødskilt
 • Skilt – Alarmskilt
 • Skilt – Brannvernskilt
 • Skilt 2
 • Lyssignaler
 • Lydsignaler
 • Signaler ved kommunikasjon
 • Muntlig kommunikasjon ved krandirigering
 • muntlig kommunikasjon ved krandirigering. animasjon
 • Kroppslig kommunikasjon ved krandirigering
 • Eksempler på standardiserte håndsignaler
 • Håndsignaler
 • Signalperson
 • Del 2. Signalgivning
 • Del 3: Innføring i terminologi
 • Innføring i terminologi
 • Uttrykk til løfteoperasjoner
 • Løfteredskap
 • Toppløkke/toppring
 • Balansehode
 • Forløper
 • Flerpartsløfteredskap
 • Merking
 • Dokumenter
 • Andre begreper
 • Kontroll av redskaper og komponenter
 • Anhuking
 • Lastens vekt
 • Eksempel
 • Arbeidsvinkel
 • Arbeidsvinkel 30°
 • Arbeidsvinkel 45°
 • Arbeidsvinkel 60°
 • Belastning ved ulike arbeidsvinkler
 • Tyngdepunkt
 • Symmetrisk og usymmetrisk løft animasjon
 • Symmetrisk og usymmetrisk løft
 • Løftetabeller
 • Løftetabeller 2
 • Løftetabeller - Diameter
 • Løftetabeller - Symmetrisk last
 • Løftetabeller - Usymmetrisk last
 • Løftetabell for fiberstropper
 • Løftetabell for fiberstropper - bruk
 • Løftetabeller for fiberstropper - bruk 2
 • Løftetabeller for fiberstropper - bruk 3
 • Løftetabeller for fiberstropper - bruk 4
 • Løftetabeller for kjettingredskap – bruk
 • Løftetabeller for ståltaustropper - bruk
 • Løftetabeller for ståltaustropper – bruk 2
 • Finne nødvendig løftekapasitet ved beregning
 • Eksempel
 • Beregning av strekkbelastning ved sammenkobling av flere løfteredskap
 • Fremgangsmetode for utregning
 • Del 3. Innføring i terminologi
 • Del 4: Løfteredskaper
 • Løfteredskaper
 • Kjettingredskaper
 • Kjettingredskaper 2
 • Kjettingredskaper 3
 • Kjettingredskaper - Kvalitet
 • Kjettingredskaper Temperatur
 • Kjettingredskap forlengelse før brudd
 • Sammensatt kjettingredskap
 • Merkebrikke
 • Kjettingredskaper - koblingselementer
 • Kjettingredskaper - koblingselementer 2
 • Kjettingredskap - Koblingselementer
 • Kjettingredskaper Koblingselementer 3
 • Kjettingredskaper - Innkortningselementer
 • Førbrukskontroll av kjetting
 • Førbrukskontroll av kjetting 2
 • Kjettingredskap - snaring
 • Kjettingredskap - løftepunkt
 • Oppbevaring og vedlikehold
 • Rutiner ved kontroll: av kjetting
 • Rutiner ved kontroll: av koblingskomponenter
 • Rutiner ved kontroll: av koblingskomponenter 2
 • Ståltaustropper
 • Ståltaustropper fordeler & ulemper
 • Ståltauets oppbygging
 • Ståltau IWRC og FC egenskaper
 • Ståltau – Konvensjonellslått og parallellslått
 • Parallellslått ståltau
 • Seale (S)
 • Warrington (W)
 • Warrington-Seale (WS)
 • Filler (F)
 • Ulike ståltau til ulike formål
 • Rotasjonsfattige tau
 • Slagningsmåter
 • Ståltau på trommel
 • Ståltau på trommel 2
 • Ståltau på trommel 3
 • Merking av ståltaustropper
 • Generell bruk av ståltaustropper
 • Generell bruk av ståltaustropper 3
 • Snaring med ståltaustropper
 • U-form løft med ståltaustropper
 • Endefester til ståltaustropper
 • Endefester til ståltaustropper 2
 • Endefester til ståltaustropper 3
 • Endefester til ståltaustropper 4
 • Forkorte ståltau
 • Oppbevaring og vedlikehold av ståltau
 • Kontroll
 • Fiberstropper
 • Fiberstroppenes: utforming
 • Fiberstropper: Materiale
 • Fiberstropper WLL
 • Anleggsdiameter koblingskomponenter
 • Rundsling
 • Båndsling/Båndstropper
 • Merkelapp
 • Rundsling – bruk
 • Båndsling/Båndstropp - bruk
 • Beskyttelse mot skarpe kanter
 • Fiberstropp av Kevlar til tunge løft
 • Innkorting
 • Skjøting av to fiberstropper
 • Kontroll av fiberstropper
 • Oppbevaring og vedlikehold av fiberstropper
 • Sjakler
 • Sjakler 2
 • Merking av sjakkel
 • Belastning av sjakkel
 • Belastning av sjakkel 2
 • Bruk av sjakkel
 • Bruk av sjakkel 2
 • Lagring og vedlikehold av sjakkel
 • Øyebolt/Øyemutter
 • Merking av øyebolt/øyemutter
 • Bruk av øyebolt/øyemutter
 • Vedlikehold og oppbevaring av boltene
 • Vedlikehold og oppbevaring av boltene
 • Løfteåk
 • Merking av løfteåk
 • Løfteåk i forskjellige utforminger
 • Bruk av løfteåk
 • Pallegaffel
 • Merking av pallegaffel
 • Pallegaffel i ulike varianter
 • Bruk av pallegaffel
 • Kontroll av pallegaffel
 • Containere
 • Merking av container
 • Løft av containere
 • Løft av container
 • Tobber
 • Bruk av tobber
 • Kontroll av tobbe
 • Spesialklyper og kroker
 • Plateklyper
 • Plateklyper 2
 • Merking av plateklyper
 • Kontroll av plateklyper
 • Fatløftere
 • Merking av fatløftere
 • Rørløftere
 • Merking av rørløftere
 • Vakuumløftere
 • Vakuumløftere 2
 • Merking av vakuumløftere
 • Kontroll av vakuumløftere 2
 • Magnetløftere
 • Magnetløftere
 • Merking av magnetløftere
 • Kontroll av magnetløftere
 • Del 4. Løfteredskaper
 • Del 5: Førstehjelp
 • Førstehjelp
 • Forebyggende tiltak
 • Systematisk HMS-arbeid
 • Forhåndsregler
 • Kompetanse
 • Nødsituasjoner
 • Grunnleggende førstehjelp
 • Hva er førstehjelp?
 • Opptreden på skadested
 • Opptreden på skadestedet: Få oversikt
 • Informasjon til helsepersonell
 • I nødsfall
 • Hvis person ikke puster
 • Kunstig åndedrett
 • Hjertestans
 • Stans blødninger
 • Del 5. Førstehjelp
 • Eksamen
 • Avslutning og eksamen
 • Eksamen
Fullføringsregler
 • Alle enheter må fullføres
 • Leads to a certificate with a duration: For alltid