Hjem / Kurskatalog / MyLift skolen drop-in kurs - Informasjonskurs asb...

MyLift skolen drop-in kurs

MyLift skolen drop-in kurs - Informasjonskurs asbest


Beskrivelse
Dette er et informasjonskurs fra Instant Norge om Asbest. Kurset er en introduksjon for personer som ønsker å lære mer om asbest og farene knyttet til materialet, og tilfredsstiller kravene til dokumentert kompetanse i forhold til arbeidsmiljølovens paragraf 3-2. Kurset gir kun opplæring i identifikasjon, og er ikke et fullverdig asbestsaneringskurs.
Kurset lærer deg om asbest, om historikken og farene knyttet til materialet, hvor vi finner asbest og hvordan man kan identifisere asbestholdige produkter. Man lærer om de lover og regler som gjelder for asbest, samt kravene som stilles til både arbeidstaker og arbeidsgiver. Kurset gir deg kunnskapen som kreves for å vite om farene med asbest, slik at man kan unngå både uhell og farer som asbest medfører.
Oppbygging:
• Lover og regler
• Informasjon om asbest
• Asbest og helse
• Risikovurdering
• Praktisk info

Nettkurset er fleksibelt og praktisk – og gir deg mulighet til å ta kurset på en måte som passer deg. Du kan gjerne dele opp kurset i flere omganger, alt etter hva som passer best for din situasjon. Informasjonskurset tilfredsstiller de kravene som stilles for opplæring av arbeidstakere for å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen knyttet til asbest, men gir ikke godkjenning for arbeid med asbestholdige materialer.
For å motta kompetansebevis, må følgende være godkjent:
• Teoretisk eksamen bestås i kurset
Innhold
 • Introduksjon
 • mylift_digital_kursing
 • Introduksjon
 • Hvorfor ta dette kurset?
 • Hva skal du lære?
 • Du er ansvarlig
 • Kursets oppbygging
 • Hvordan ta kurset?
 • Eksamen og praksis
 • Beskjed - bilde
 • Del 1 - Regelverket
 • Regelverket
 • Arbeidsmiljøloven
 • Definisjoner
 • Arbeidsgivers plikter - HMS
 • Arbeidsgivers plikter
 • Arbeidstakers plikter - HMS
 • Arbeidstakers plikter
 • Varsling
 • Internkontrollforskriften
 • Forskrift om utførelse av arbeid
 • Krav om tillatelse
 • Forskrift om utførelse av arbeid
 • Tiltak og grenseverdier
 • Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning §7
 • Byggherreforskriften
 • Del 1 - Regelverket
 • Del 2 - Om Asbest
 • Om Asbest
 • Hva er asbest?
 • Hvorfor asbest?
 • Historien om asbest
 • Historien om asbest
 • Hvordan kan vi identifisere asbest?
 • Hvilke produkter er asbest brukt i?
 • Asbestprodukter
 • Hvor finner vi asbest?
 • Rør
 • Plater
 • Kanaler
 • Husholdning og el-installasjon
 • Faremoment ved brann
 • Asbestbruk i dag
 • Forebyggende tiltak
 • Erstatningsmaterialer
 • Hvordan handle om man oppdager asbest?
 • Del 2 - Om asbest
 • Del 3 – Asbest og helse
 • Asbest og helse
 • Asbest: Egenskaper
 • Asbestfiber: Serpentin
 • Asbestfiber: Amfibol
 • Asbest: Sykdommer
 • Mesoteliom
 • Lungekreft og Asbestose
 • Direkte eksponering
 • Passiv eksponering
 • Helseundersøkelse
 • Del 3 - Asbest og helse
 • Del 4 – Risikovurdering og tiltak
 • Risikovurdering og tiltak
 • Hva er risiko?
 • Hva er en risikovurdering?
 • Risikovurdering og Asbest
 • Undersøkelses- og opplysningsplikt
 • Oppdragsgivers opplysningsplikt
 • Oppdragstakers undersøkelsesplikt
 • Dokumentasjon
 • Hvordan gjennomføre en kartlegging og risikovurdering?
 • Risikovurdering er viktig
 • Eksempel
 • Enkel tilnærming
 • Ved mistanker om asbest
 • Ulike prøvetyper
 • Hvordan utføre og sende inn?
 • Metoder for analysering
 • I nødssituasjoner
 • Del 4 - Risikovurdering og tiltak
 • Eksamen
 • Avslutning og eksamen
 • Eksamen
Fullføringsregler
 • Alle enheter må fullføres
 • Leads to a certificate with a duration: For alltid