Hjem / Kurskatalog / MyLift skolen drop-in kurs - Var... (K20-NO-clone)

MyLift skolen drop-in kurs

MyLift skolen drop-in kurs - Varme Arbeider 2024 (K20-NO-clone)


Beskrivelse
Kurset er påkrevd for alle som skal arbeide med varme arbeider. Kurset gir deg en grunnleggende forståelse av de lover og regler som gjelder for den som skal gjøre varme arbeider. Det tar for seg risikovurdering ved arbeidene, hva som er farene ved forskjellig utstyr og på forskjellige arbeidsteder. Det vil bli gitt en gjennomgang av vernetiltak for å minimere risiko, samt prosedyre for slokking av brann.

Oppbygging
• Sertifiseringsordningen
• Gjeldende regelverk
• Brann- og slokketeori
• Opptreden ved brann
• Risiko
• Farer ved utstyr og arbeidssted
• Farer ved bruk av gass
• Førstehjelp

Nettkurset er fleksibelt og praktisk – og gir deg mulighet til å ta kurset på en måte som passer deg. Du kan gjerne dele opp kurset i flere omganger, slik at dette passer best for din situasjon.
For å motta kompetansebevis må følgende være godkjent

• Teoretisk eksamen bestås i kurset
• Dokumentasjon på slokkeøvelse sendes inn, senest innen tre måneder etter fullført kurs.

Eget skjema for utfylling gis i kurset, samt instruks for gjennomføring av praktisk slokkeøvelse.

Kursets lengde: ~7.5 timer

Prisen inkluderer digital lærebok, arbeidshefte og sertifikat i app.

Vårt kurs i varme arbeider er godkjent av Norsk brannvernforening og oppdatert iht. til ny sikkerhetsforskrift 2020.

Du vil motta et digitalt sertifikat fra Norsk brannvernforening ved fullføring. Sertifikatet du får utstedt er gyldig i 5 år.
Innhold
 • Intro
 • mylift_digital_kursing
 • Kurs i varme arbeider
 • telefonnummeret ditt er obligatorisk
 • Formål
 • Kursets inndeling
 • Hva skal du lære?
 • Hvordan ta kurset
 • Eksamen
 • Hva er varme arbeider?
 • Eksempler på utstyr og arbeidsmetoder
 • Beskjed - praksis dokument
 • Textbook - BRANNVERN ved utførelse av varme arbeider
 • ARBEIDSHEFTE - BRANNVERN ved utførelse av varme arbeider
 • del 1
 • Sertifiseringsordningen for varme arbeider
 • Branner forårsaket av varme arbeider - brannvesen
 • Branner forårsaket av varme arbeider - forsikring
 • Forsikringsutbetalinger i millioner kroner
 • Sertifiseringsordningen
 • Sertifikatet
 • Sertifiseringsordninger i Norden
 • Del 1 – Sertifiseringsordningen
 • del 2
 • Gjeldende regelverk
 • Oversikt regelverk
 • Offentlig regelverk
 • Brann og eksplosjonsvernloven
 • Arbeidsmiljøloven
 • Internkontrollforskriften
 • Forskrift om utførelse av arbeid
 • Forskrift om utføring av arbeid
 • Offentlig regelverk
 • Forsikringsselskapenes krav
 • Når gjelder sikkerhetsforskriften for varme arbeider?
 • Punkt 3 – Arbeidsinstruks - Ekstern håndverker/Entreprenør
 • Punkt 4.1 - Arbeidsinstruks
 • Punkt 4.2 – Brennbart materiale
 • Punkt 4.3 – Tetting av åpninger
 • Punkt 4.4 - Godkjent slokkeutstyr
 • Punkt 4.5 – Brannvakt
 • Punkt 4.6 – Gyldig sertifikat
 • Punkt 5 i sikkerhetsforskriften – Arbeider på tak
 • Fyll inn ordene - Oppgave
 • Brudd på regelverk – Ansvar og straff
 • Brudd på regelverk - Årsakssammenheng
 • Del 2 – Gjeldende regelverk
 • Del 3
 • Brann- og slokketeori
 • Hva er brann?
 • Branntyper
 • Brannfaser
 • Branntrekanten
 • Branntrekanten - Oppgave
 • Antennelse
 • Flammepunkt og antennelsestemperatur
 • Varmespredning
 • Varmespredning - Ledning
 • Ledning animasjon
 • Varmespredning – Stråling
 • Stråling animasjon
 • Varmespredning - Strømning
 • Strømning animasjon
 • Varmespredning – Spredning av varme partikler
 • Spredning av varme partikler animasjon
 • Brannspredning
 • Brannvekst
 • Doblingsprinsippet animasjon
 • Brannskiller
 • Slokking – Fire metoder for å slokke brann
 • Slokking - Metode
 • Slokking - vann
 • Obs
 • Ikke gjør dette hjemme: Vann i olje
 • Slokking - Pulver
 • Slokking - Skum
 • Dra og slipp oppgave
 • Sikkerhetsforskriftens krav til slokkeutstyr
 • Slokkemidler og klasser
 • Slokking – Kontroll, ettersyn og vedlikehold
 • Slokking – Egenkontroll / ettersyn
 • Del 3 – Brann og slokketeori
 • Del 4
 • Opptreden ved brann
 • Ved brann
 • Lær å slokke - Brannvern ved utførelse av varme arbeider
 • Brann fra gass gassbeholder
 • Hvor skal du sikte - Oppgave
 • Brann i klær på person
 • Brann i klær på person animasjon
 • Parter involvert ved brann og branntilløp
 • Arbeidsgiver
 • Politi
 • Arbeidstilsynet
 • Forsikringsselskap
 • Konsekvenser av brann
 • Del 4 – Opptreden ved brann
 • Del 5
 • Risiko
 • Risiko
 • Risikoanalyse
 • Kartlegging
 • Vurdering
 • Tiltak
 • Risikoanalyse - oppsummert
 • Kartlegging og vurdering ved utførelse av varme arbeider
 • Risikovurdering i praksis
 • Undersøkelses- og opplysningsplikt
 • Oppdragsgivers opplysningsplikt
 • Oppdragstakers undersøkelsesplikt
 • Tiltak
 • Tiltak - Brannvakt
 • Brannvaktens oppgaver
 • Brannvakt - Særtilfeller
 • Brannvakt – etter arbeid
 • Dokumentasjon - Arbeidsinstruksen
 • Arbeidsinstruksen
 • Arbeidsinstruksen
 • Arbeidsinstruksen
 • Arbeidsinstruksen
 • Arbeidsinstruksen
 • Arbeidsinstruksen
 • Del 5 – Hva er risiko
 • Del 6
 • Farer ved utstyr og arbeidssted
 • Utstyr
 • Brennere med åpen flamme
 • Varmluft
 • Brennere med skjermet forbrenning (varmluft)
 • Vinkelsliper og vinkelkutter
 • Varme arbeider på tak – åpen flamme
 • Varme arbeider på tak - varmluft
 • Varme arbeider på tak – varm asfalt
 • Varme arbeider på tak
 • Varme arbeider i tank
 • Entringsvakt
 • Del 6 – Farer ved utstyr og arbeidssted
 • Del 7
 • Farer ved bruk av gass
 • Fargekoder på gassflasker
 • Håndtering og oppbevaring av gassflasker
 • Gasslekkasjer
 • Propan
 • Oksygen
 • Acetylen
 • Del 7 – Farer ved bruk av gass
 • del 8
 • Førstehjelp
 • Brannskade
 • Mindre brannskader
 • Stopp forbrenningen
 • Kjøl ned brannskaden
 • Tildekking av brannskader
 • Rengjøring av brannskaden
 • Fyll inn ordene - Oppgave
 • CO-forgiftning
 • Generell førstehjelp
 • Kunstig åndedrett
 • Hjertestans
 • Stanse blødninger
 • Del 8 – Førstehjelp
 • Varme Praktisk Opplæring
 • eksamen
 • Identification
 • Avslutning og eksamen
 • Eksamen - Varme Arbeider 2024
 • Varme arbeider sertifikater
Fullføringsregler
 • Alle enheter må fullføres
 • Leads to a certificate with a duration: For alltid