Hjem / Kurskatalog / HMS-kurs for ledere (K18-NO)

Kurs på norsk

HMS-kurs for ledere (K18-NO)


Beskrivelse
Dette HMS-kurset oppfyller kravene satt til deg som arbeidsgiver i Arbeidsmiljøloven § 3-5. Som arbeidsgiver er du pålagt å gjennomgå opplæring i helse, miljø og sikkerhet. Plikten til opplæring er personlig og kan ikke delegeres. Nettkurset gir deg en innføring i HMS-regelverket og hvordan du som arbeidsleder kan sette det ut i praksis for å skape en trygg og god arbeidshverdag. Vi tar for oss ulike tiltak, rutiner og instrukser du kan implementere i din virksomhet, og fordyper oss i de viktigste HMS-forskriftene.

Å gjennomføre dette nettkurset kan forebygge mange potensielle farer, samt forbedre de eksisterende forholdene på arbeidsplassen. Du får bekreftelse på gjennomført kurs. Vi vet dessuten at din tid er verdifull, og derfor gir vi deg muligheten til å ta nettkurset når det passer deg. Det eneste du må sørge for er å ha internettilgang.

Oppbygning - Introduksjon - Innføring i HMs for ledere - Arbeidsmiljøloven - Forskrifter - HMS i praksis - I nødsfall Fullføringsregler - Eksamen må bestås - Fører til sertifisering med varighet: for alltid

Kursets lengde: ~2-3 timer
Innhold
 • Introduksjon
 • Kurs i HMS for ledere
 • Introduksjon
 • HMS: Helse, miljø og sikkerhet
 • Hvorfor HMS for ledere?
 • Oppbygning
 • Hvordan ta kurset:
 • Eksamen og tester
 • Følg regelverket!
 • Innføring i HMS for ledere
 • Del 1: Innføring i HMS for ledere
 • Hvem er en arbeidsgiver / leder?
 • Krav om opplæring
 • Lederens rolle i HMS I
 • Lederens rolle i HMS II
 • Krav til systematisk HMS arbeid
 • Planleggingsfasen
 • Tilrettelegging og medvirkning
 • Plikt til informasjon og drøfting
 • Arbeidsmiljøforbedringer
 • Arbeidsmiljøforbedringer
 • Prosjektgrupper og medarbeidersamtaler
 • Arbeidsstillinger
 • Vurdering av tiltak for fysisk aktivitet
 • Arbeidsplassen
 • Varsling
 • Registrerings-, varslings- og meldeplikt
 • Sykefravær
 • Arbeidsgivers oppfølging av sykmeldte
 • Tilrettelegging
 • Ansettelse
 • Personvern
 • Innleide arbeidstakere
 • Quiz - Del 1
 • Arbeidsmiljøloven
 • Del 2: Arbeidsmiljøloven
 • Introduksjon til HMS regelverket – lov og forskrift
 • Om arbeidsmiljøloven - video
 • Arbeidsmiljøloven
 • Definisjoner i følge arbeidsmiljøloven
 • Arbeidstakers medvirkningsplikt
 • Eksempel
 • Hvorfor er medvirkning viktig - video
 • Arbeidstakers plikter (ifølge arbeidsmiljøloven §2-3)
 • Varsling
 • Arbeidsgivers plikter - video
 • Arbeidsgivers plikter – krav til systematisk HMS
 • Arbeidsgiverens plikter
 • Særskilte forholdsregler
 • Personlig verneutstyr
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Krav til arbeidsmiljøet
 • Alenearbeid
 • Tilrettelegging, medvirkning og utvikling
 • Det psykososiale arbeidsmiljøet
 • Det fysiske arbeidsmiljøet
 • Innkvartering
 • Kjemisk og biologisk helsefare
 • Redusert arbeidsevne
 • Registrering av skader og sykdommer
 • Verneombud
 • Verneombudets oppgaver
 • Verneombudets opplæring
 • Arbeidsmiljøutvalg
 • Kontrolltiltak og personvern
 • Personopplysninger
 • Arbeidstid
 • Alminnelig arbeidstid
 • Arbeidsfri og pauser
 • Arbeid av barn og ungdom
 • Permisjon
 • Forbud mot diskriminering
 • Deltidsansatt
 • Arbeidsavtale
 • Oppsigelse
 • Annet
 • Avslutningsvis
 • Quiz - Del 2
 • Forskrifter
 • Del 3: Forskrifter
 • Internkontrollforskriften
 • Formål
 • Plikt til internkontroll
 • Internkontroll I
 • Internkontroll II
 • Fastsette mål
 • Oversikt
 • Kartlegge
 • Risikovurdering I
 • Risikovurdering II
 • Hvorfor risikovurdering?
 • Plan
 • Tiltak
 • Rutiner og gjennomgang
 • Etter arbeidet – gjennomgang og evaluering
 • Eksempel
 • Samordning
 • Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning
 • Kartlegging
 • Opplæring og informasjon
 • Farer og tiltak
 • Særlige farer
 • Arbeidsplass-forskriften
 • Arbeidsplassen
 • Sikkerhetsskilt
 • Forskrift om utførelse av arbeid
 • Opplæring
 • Informasjon
 • Forskrift om tiltaks- og grenseverdier
 • Produsentforskriften
 • Produsentforskriften
 • Avslutningsvis
 • Quiz - Del 3
 • HMS i praksis
 • Del 4: HMS i praksis
 • Steg 1: samle krav, finn lover og forskrifter
 • Steg 2: Lag mål
 • Steg 3: Lag oversikt
 • Steg 4: Samle dokumentasjon og rutiner
 • Steg 5: Kartlegge farer og problemer
 • Steg 6: Risikovurdering
 • Steg 7: Utarbeide handlingsplaner og rutiner
 • Steg 8: Gjennomfør tiltakene
 • Steg 9: Lage rutiner
 • Jevnlig kontroll av internkontrollen
 • Quiz - Del 4
 • I nødsfall
 • Del 5: I nødsfall
 • Forhåndsregler - video
 • I nødsfall
 • Hvis person ikke puster - video
 • Kunstig åndedrett
 • Hjertestans
 • Stanse blødninger - video
 • Eksamen
 • Avslutning og eksamen
 • Eksamen
Fullføringsregler
 • Alle enheter må fullføres
 • Leads to a certificate with a duration: For alltid